Indienst.nl maakt zijn internet diensten beschikbaar voor derden. Onze internet diensten zijn van hoogwaardige kwaliteit en uiterst betrouwbaar. Indienst.nl maakt het verschil door snelle en service gerichte diensten te leveren. Internet registratie en domein hosting zijn de eerste diensten die voor onze klanten beschikbaar zullen zijn. In een later stadium zullen ook Indienst webdesign en indienst services beschikbaar worden. Indienst webhosting zal drie basis pakketten voor zijn klanten beschikbaar stellen. Mocht u speciale wensen hebben kunt u ten alle tijden contact opnemen.

Opslagruimte
Dataverkeer
SQL
max. Domeinen
100 Mb
1000 Mb
1
1
Opslagruimte
Dataverkeer
SQL
max. Domeinen
200 Mb
2000 Mb
2
2
Opslagruimte
Dataverkeer
SQL
max. Domeinen
300 Mb
4000 Mb
4
5

Meer info
Meer info
Meer info